Ayzasoft Pratik Araç Değer Kaybı

HAKKIMIZDA

Firmamız, araç değer kaybından dolayı oluşan zararların tazmin edilmesi için DAKBİLİR AKTÜERYA-KUSUR-MEDİKAL DANIŞMANLIK A.Ş. danışmanlık firması bünyesinde faaliyet yapmaktadır. Firmamız, hem bireysel hem de kurumsal çözümler sunarak Türkiye genelinde bilgilendirme hizmeti vermektedir.

Firmamız, araç değer kaybı ile ilgili işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde online olarak ve konusunda uzman bilirkişiler ile beraber gerçekleştirmektedir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı; meydana gelen trafik kazası sonucunda hasar alan ve bu hasar nedeniyle bakım, onarım, tadilat vb. işlemlerden geçen bir aracın ikinci el piyasasındaki ekonomik değerinde meydana gelen düşüştür.

Bu durum aracın hem satışını zorlaştırdığı hem de maddi değer kaybı meydana getirdiğinden araç değer kaybı tazminatı ile araç sahiplerinin kusurlu olmadıkları hasarlar ile ilgilimağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Her kazadan sonra kaza ile ilgili bilgiler TramerKayıtları’na işlenir ve bu kayıtlar herkese (ücret karşılığında) açıktır. Araç satışı sırasında bu kaydı gören alıcılar kazaya karışmış bir aracı ya tercih etmeyecek ya da daha ucuza almak isteyeceklerdir. Ayrıca aracın parçasının değişmesi ve en ufak bir boyama işlemi yapılması dahi aracın değerine olumsuz etki yapmaktadır.

Değer kaybı, meydana gelen kazada kusursuz olan tarafın araç değer kaybı, kazaya sebep olan taraf yada o tarafın zorunlu trafik sigortasından karşılanır. Karşı tarafın sigortasından ya da karşı tarafın kendisinden herhangi bir değer kaybı talep edebilmek için her şeyden önce kazanın oluşumunda yüzde yüz kusurlu olmamak gerekir. Bu durumda kusuroranıda önemlidir. Kısmi bir kusur söz konusu ise kusurlu olunmayan oranda bir talepte bulunulabilir. Kazanın meydana gelmesinde kusursuz taraf, araçta meydana gelen değer kaybının karşılanması için ekspertiz raporu alarak değer kaybına sebep olan tarafa dava açabilir yada bu kaybın karşılanması için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilir.

Dava yolu ile yapılan başvurularda kazada tam kusurlu olarak nitelendirilmemiş olan taraf, hasar gören aracın değerinde oluşan düşüş miktarı kadar değer kaybını ve ayrıca ikame araç ya da kazanç kaybı bedeli talep etme hakkına da sahiptir. Özelliklearacın serviste geçirdiği süre boyunca araç kiralama veya ulaşım için ödenen bedellerin karşılanması için talep edilebilmektedir. Burada değer kaybı ile iş kaybı zararlarının karıştırılmaması gerekir.

Araç değer kaybı davası açabilmek için yukarıda belirtilen hususların yanı sıra aynı zamanda araçtaki hasarlı parçaların daha önceden hasara uğramamış parçalar olması, daha önce onarım veya yenileme işleminden geçmemiş olması ve kazadan önce araçta herhangi bir hasar kaydının bulunmaması gerekmektedir.

Far, silecek, jant ve cam benzeri boya işlemine ihtiyaç duyulmayan parçalara araç değer kaybı uygulanmamaktadır. Bundan dolayı araç üzerinde gerçekleşen hasarın bu gibi parçaların dışında gerçekleşmiş olması gerekir.

Borçlar Kanunu’nun 72’nci maddesine göre ise araçta meydana gelen değer kaybını tazmin etme süresi (dava açma süresi) kanunen 2 yıldır. Buna ek olarak kaza tarihinden itibaren 10 yıldan fazla süre geçtiyse, uğranılan zarar ve zararı veren kişi tespit edilememiş olsa dahi zamanaşımı süresi dolmuş olur.

Araç Değer Kaybı Başvuru Evrakları

• Kazanın gerçekleştiği anda tutulan kaza tespit tutanağı,

• Hasar tespit tutanağı,

• Araçların kaza sonrası çekilenözellikle hasarı gösteren ve her açıdan çekilmiş fotoğrafları,

• Araç ruhsatı,

• Aracın ekspertiz raporu,

• Aracın tamir edildiği servisten alınan döküm ve faturalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Trafik kazası sonucunda aracınızın değer kaybettiğini düşünüyorsanız “Araç Değer Kaybı Tazminatını” karşı taraftan alma hakkınız bulunmaktadır. Bu tazminatın tutarı ise hasarın niteliği, aracın yılı, kilometresi, marka, model ve kasko değerine göre değişik hesaplama kıstasları ile hesaplanmaktadır.

Aracınızın Değer Kaybı TazminatınıAlabilmek için Gerekli Şartlar:

• Aracın163 bin km’yi geçmemiş olması gerekir.

• Kazada en az %50 haklı taraf olunmalı. Kazada %100 kusurlu olan taraf aracın değer kaybını talep edemez.

• Araç değer kaybı başvurularında zaman aşımı 2 yıldır. Bu süre içerisinde eğer başvuru yapılmazsa kazazede bu hakkını kaybeder.

• Araç eğer daha önceden kaza geçirdiği ve tamir gördüğü işlemlerin aynısını tekrar ederse araçta bir değer kaybı olmadığından değer kaybı alınamaz.

pratik arac deger kaybı